Palačinka / Eurokrem 3+

Eurokrem + banana + plazma